Roulette regler

Roulette är ett välkänt spel bland casinoentusiaster och går att spela på praktiskt taget vilket land- eller nätbaserat casino som helst idag.

Spelet består av ett så kallat roulettehjul med en skål och en roterande skiva, samt en liten kula som kretsar runt och slutligen faller ned i ett av de många facken. Facken placerade runt hjulet är numrerade från 0 till 36 i ett till synes slumpmässigt mönster och växlar mellan rött och svart. I europeisk roulette finns det även ett grönt fack numrerat 0, varav det i amerikansk roulette finns en grön dubbelnolla (00).

Innan kulan rullas satsar spelare på vilket nummer på de fack de tror kulan kommer hamna i med hjälp av sina marker. Dessa marker är antingen individuella färgmarker eller cashmarker som har specifika valörer på. Färgmarkerna måste växlas in samtidigt som spelaren lämnar bordet.

Roulette är inte ett skicklighetsspel, men ett hasardspel. Detta gör roulette till ett fantastiskt spel för nybörjare inom casinovärlden eftersom det inte kräver komplexa strategier eller koncentration. Syftet med roulette är helt enkelt att spelaren ska försöka gissa vilket numrerat fack som kulan hamnar i.

Så spelas Roulette

  • Roulette spelas med hjälp av ett hjul med olika fack numrerade från 1–36 som växlar i röda och svarta färger. I den europeiska varianten finns det en grön nolla extra, varav det i den amerikanska rouletten finns en grön dubbelnolla.
  • Inför varje spelomgång slår dealern kulan i motsatt riktning mot hjulets rotationsriktning. Om man spelar på ett online casino görs detta helt automatiskt genom datorn.
  • När kulan fallit ner i ett fack säger dealern det vinnande numret. På ett online casino får man helt enkelt en notis på skärmen.

Satsningar i roulette

Roulette brukar delas upp i tre olika kategorier av satsningar. Dessa kallas för inre och yttre satsningar samt Racetrack. Nedan förklarar vi kortfattat vad dessa innebär.

Roulette regler – Inre satsningar

Inre satsningar hänvisar till satsningar på de inre alternativen, det vill säga de numrerade facken 0–36. För inre satsningar kan man satsa på Straight up, Split, Street, Corner eller Line.

Straight up: Man satsar på ett enskilt nummer. Utbetalning ligger på så mycket som 53:1 då det är oerhört svårt att pricka rätt.
Split: Här väljer man en linje som finns mellan två nummer. Om kulan hamnar i något av dessa fack får man 17:1 i utbetalning.
Street: Detta satsningsalternativ innebär att spelaren väljer tre nummer att satsa på. Om kulan hamnar på någon av dessa nummer betalas 11:1 ut.
Corner: Här är det istället fyra nummer som möts spelaren kan satsa på. Om hen lyckas pricka rätt på ett nummer betalas 11:1 ut.
Line: Här placerar spelaren marker till vänster om de nummer på mittlinjen som delar upp sex nummer. Lyckas hen pricka rätt på en line får hen 5:1 i utbetalning.

Roulette regler – Yttre satsningar

Yttre satsningar är vanligare när det gäller satsningar i roulette. Istället för att satsa på de inre alternativen, satsar man här på de möjligheter som ges utanför siffrorna. Även här finns det olika alternativ, nämligen Kolumn, Dussin, Högt/lågt, Rött/svart eller Udda/jämnt.

Kolumn: Ett roulettespel består av tre olika vertikala kolumner. Genom att satsa på den box som finns nedanför en kolumn kommer tolv nummer spelas samtidigt. Om man lyckas pricka rätt ger det en utbetalning på 2:1.
Dussin: Dussin innebär en satsning på tolv nummer, men inte på en rad utan tolv nummer i följd. Här gäller samma utbetalning, 2:1.
Högt/lågt: Detta är en satsning med nästan 50% chans att vinna, då spelaren antingen satsar på nummer 1–18 eller 19–36. Har man rätt får man 2:1 utbetalning.
Rött/svart: Här satsar man helt enkelt på att kulan antingen ska hamna i ett rött eller svart fack. Detta betalar ut 1:1 och är den vanligaste satsningen i roulette.
Udda/jämnt: Sist men inte minst kan man satsa på udda/jämnt, det vill säga om kulan ska hamna på ett udda eller jämnt nummer. Här gäller också utbetalningen 1:1.

Roulette regler – Racetrack

Detta är en något komplex satsningstyp, men vi ska försöka förklara det ändå. Racetrack är satsningar som baseras på numrens ordning på hjulet. Det vill säga att man satsar på en sektion, vilket gör att alternativen är många. Nedan beskriver vi dem kort:

Voisins du Zéro: Denna satsningstyp innebär att spelaren satsar på 17 olika nummer.
Tiers du Cylindre: Här satsar spelaren på tolv olika nummer. Det är så kallade linebets, vilket betyder att man har två nummer per marker. Totalt satsas sex markers i denna satsningstyp.
Orphelins en Plein: Orphelins en Plein innebär att spelaren satsar på olika platser på hjulet. Man satsar på åtta nummer och har totalt fem marker.
Zero Spiel: Till sist har vi Zero Spiel som innebär att man satsar på nollan och de nummer som omger den.